Drømmer

Sand - Drømmebetydning og symbolikk

Sand er en jord som vanligvis består av granuler laget av knuste bergarter og mineraler. Sand kan være grovt eller finmalt, avhengig av størrelsen på granulatene. Bergartene som er tilstede i området danner grunnlaget for sanden.

Lære Mer

Hva betyr drømmer om fiske?

Dette dyret har blitt sett på av mange sivilisasjoner som et symbol på fruktbarhet, både mennesker og dyr, sannsynligvis på grunn av det store antallet egg som vanligvis ligger, men kanskje fremfor alt for den eldgamle troen på disse populasjonene at i det dype vannet i havene der var utgangspunktet for livet. Et liv med velstand og storhet.

Lære Mer